top of page

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades personals és Carnisseria-Cansaladeria Codina S.L.,(d'ara endavant, “L'EMPRESA”), amb CIF B61552048, i domicili social a C/ Sant Sebastià, 28, 08552 Taradell.

Li informem que la titularitat del domini de la nostra web www.carnisseriacodina.com (d'ara endavant el “Lloc web”), és de l'EMPRESA.

L'accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d'Usuari(d'ara endavant, el “Usuari”), i implica l'acceptació, des d'aquest accés i/o ús, de la present Política de Privadesa.

L'Usuari podrà contactar amb L'EMPRESA en la següent adreça de correu electrònic: info@carnisseriacodina.com

 

Per què L'EMPRESA està legitimada per dur a terme el tractament de dades?

L'EMPRESA està legitimada per tractar les seves dades per poder dur a terme la prestació dels seus serveis.

L'EMPRESA es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privadesa regula l'accés i l'ús al servei (d'ara endavant, el “Servei”) que L'EMPRESA posa a la disposició de l'Usuari interessat en els serveis i Continguts allotjats en el Lloc Web.

De conformitat amb l'establert en la normativa de protecció de dades aplicable, així com, si escau, en la normativa de desenvolupament, L'EMPRESA, titular d'aquest Lloc web, informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, creat per l'EMPRESA  sota la seva responsabilitat.

 

Quins són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de l'EMPRESA?

El Tractament de dades de caràcter personal per part de l'EMPRESA: Les seves dades de caràcter personal recaptats per l'EMPRESA  podran ser utilitzats per a les següents finalitats:

  • La realització de les gestions administratives i comptables necessàries.

  • Enviar comunicacions comercials i Newsletters de l'EMPRESA  sobre els seus serveis mitjançant carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents sempre que l'Usuari hagi consentit el tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat.

Així mateix, l'Usuari consent el tractament de les seves dades per a l'elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els citats tractaments poden tenir com a finalitat tant l'anàlisi i realització d'estadístiques per conèixer el tràfic i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional d'acord amb els seus interessos.

Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a l'EMPRESA  qualsevol modificació dels mateixos. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L'EMPRESA el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran per part de l'EMPRESA mentre l'Usuari no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa dels serveis de l'EMPRESA, i això amb la finalitat de rebre informació sobre productes de l'empresa.

 

Drets de l'Usuari en  relació amb les seves dades

L'Usuari  té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva (iii) supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades i (vi) sol·licitar la seva portabilitat. A més, l'Usuari podrà exercir el seu (vii) dret a l'oblit.

L'Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça de info@carnisseriacodina.com ,indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI.

L'Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:

 Carnisseria-Cansaladeria Codina S.L.

C/ Sant Sebastià, 28

08552 Taradell

 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l'Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

 

Seguretat de les dades

La protecció de la privadesa i les dades personals dels Usuaris és molt important per a l'EMPRESA . Per tant, L'EMPRESA fa tot el que està a la seva mà per impedir que les seves dades s'utilitzin de forma inadequada, permetent l'accés als mateix únicament a personal autoritzat.

 

L'EMPRESA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L'EMPRESA es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

En aquells serveis de la web que precisin registrar-se com a Usuari, s'haurà de triar una contrasenya. L'Usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya. L'Usuari es compromet a notificar a l'EMPRESA  al més aviat possible l'ús no autoritzat del seu nom d'Usuari i/o contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. L'EMPRESA no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part de l'Usuari.

 

Canvis

L'EMPRESA es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa al moment que consideri oportú. Per aquesta raó, li preguem que comprovi de forma regular aquesta Política de Privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa.  No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privadesa es comunicarà a l'Usuari.

 

Links a pàgines Web

El Lloc web de l'EMPRESA  podria contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers. L'EMPRESA no pot fer-se responsable de la forma en la qual aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals, per la qual cosa li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de Política de Privadesa d'aquestes pàgines web que no són propietat de l'EMPRESA  en relació amb l'ús, processament i protecció de dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix L'EMPRESA.

 

Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb L'EMPRESA mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: info@carnisseriacodina.com

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l'EMPRESA , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

bottom of page